Topec

Topec

Kostnadseffektiv dekkeforskaling

Med TOPEC® fra Hünnebeck går forskaling og avforskaling av dekke mye raskere og prosessen blir langt mer økonomisk enn med konvensjonelle dekkeforskalingssystemer. Dette skyldes at TOPEC-systemet bare har to grunnelementer – kassett og støtte.

Et toppstykke med slippfunksjon er tilleggsutstyr.

TOPEC-kassetter på opptil 1,8 x 1,8 m kan settes opp og tas ned av to personer som arbeider på gulvet: Fest den på plass, løft opp og støtt opp. Avforskaling er samme prosedyre utført i motsatt rekkefølge.

Kort fortalt om TOPEC:
Raskere dekkedannelse på grunn av de unike store kassettene på 180 x 180 med et forskalingsareal på 3,24 m². Enkel bruk som følge av få systemkomponenter (støtte + kassett) og bare 3 forskalingstrinn (fest – løft – støtt opp). Sikker montering og demontering kun med 2 personer på gulvet. Høy tilpasningsevne som følge av alle kassettstørrelsene og de nyttige tilbehørskomponentene. Lav vekt som følge av aluminiumskonstruksjonen med en solid og stiv 14 cm høy rammeprofil.

DOKUMENTASJON

FILM

Til topp