Topmax

Topmax

Verdens første dekkebordsforskaling med stålramme

TOPMAX® - Verdens første dekkebordsforskaling med stålramme

  • Har en ekstremt sterk, vedlikeholdsfri, varmgalvanisert og pulverlakkert stålramme med en høyverdig plasthud (ECOPLY® Q).
  • Er spesielt utviklet for effektiv forskaling av store understøttingsflater med regelmessig grunnplan og gjentakende geometri.
  • Enkel montering.
  • Designet for å være tid- og kostnadsbesparende.

De flerfunksjonelle koblingspunktene på stålrammen sikrer:

  • Enkel sammenkobling av to dekkebordskassetter ved bruk av sentreringsspenner.
  • Kombinasjon med RASTO®-TAKKO®-systemet for rask montering av innfyll og justeringsdeler.
  • Kantsikringssystemet PROTECTO® kan monteres på bakkenivå stå montert ved løft.

Helelektrisk Multi Mover eller manuelt rullestillas
Under forskaling og avforskaling forenkles horisontal forskyvning med det elektriske eller manuelle rullestillaset. Med TOPMAX®-løftegaffel kan 26 m² dekkebordsforskaling flyttes i ett løft!

Multi-Mover_3.jpg

Les mer om Multi Mover.

Tekniske data
Dekkebord størrelser:
• 13 m² dekkebordflate 2,4 m x 5,4 m
• 10 m² dekkebordflate 1,8 m x 5,4 m
• 12 cm rammehøyde
• Max. hvelvtykkelse på 50 cm
• Max. hvelvhøyde på 5,5 m, med forlengelse 7,5 m

Mulige kostnadsbesparelsersammenlignet med H20 platen
• Opp til 25 % lavere lønnskostnader
• Opp til 50 % lavere kostnader kran
• Opp til 70 % lavere transport-

 

DOKUMENTASJON TOPMAX

FILM

Til topp