Pax

Pax

Søyleforskaling

  • Ferdig støpeplattform 1 x 1 m
  • Kommer ferdig sammensatt til byggeplassen
  • Kan bygges i høyden på en enkel måte
  • Fastmonterte løftekroker
  • Kun ett løft for å flytte formen
  • Høyder: 70, 120 og 270 cm
  • Lett transport
  • Få løse deler

 

DOKUMENTASJON

FILM

Til topp