Rasto

Rasto

Et lettere alternativ til Manto

Rasto, et lettere alternativ til Manto. Med bare 2 stag i høyden, er den et perfekt alternativ for den som ikke alltid har kran for montering. Kan håndteres og monteres av to personer, med basiskassetter på 60x270.

RASTO er en ramme-kassettforskaling som kan håndteres enten selvstendig med kran (manuell bruk) eller store kassettflater som kan kranes. En kran er absolutt ikke nødvendig for denne forskaling opp til kassettbredde på 90 cm. Ved bruk av enten RASTO storkassett, kassetter eller ferdigmonterte kassetter, må kran benyttes for håndtering. RASTO forskaling er et rammekassettsystem basert på galvaniserte stålprofiler og forskalingfiner (hud) 14 mm tykk integrert i rammestrukturen.

Det tillatte ferskbetongtrykket er 60 kN/m² for standard en-etasjes høy bruk, og 55 kN/m² for alle høyde- utvidelser utover standard høyde på ett panel (H = 270 cm).
I dette tilfellet er den tillatte grenseblokkeringen sikret i korrespondanse med Standard DIN 18202.

RASTO panelhøyder på 270 gir mulighet for passende tilpasninger til mange vegghøyder. I tillegg er ytterligere 150 cm høyere. Alle vertikale og horisontale kassetter er rett og slett koblet ved hjelp av endels RASTO kassettklemmen. Kassettskjøtene er alltid klemt i en stram, ubevegelig og justert måte.

DOKUMENTASJON

Til topp