Nonset 120 Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 120 Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 120 benyttes til forankring av armeringsjern, fuging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm.

Bruksområde:
Nonset 120 benyttes til forankring av armeringsjern, fuging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm. Ferdig utblandet masse må være plassert senest 40 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon.

Eksempler på bruk:
- Forankring av armeringsjern i betong og fjell
- Montering og mindre understøpsarbeider av betongelementer
- Fuging av horisontale bevegelsesfrie

Teknisk:
Nonset 120 er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 - 3% før avbinding.
Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer.

H-varenr. 80404

NOBB-nr.

Legg produkt i handleliste
Til topp