Nonset 400 Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 400 Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 400 Er en ekspanderende sementbasert spesialmørtel som benyttes til understøp montasje, fuging etc. i tykkelse 150 mm.

Bruksområde:
Nonset 400 benyttes til alle typer understøp og betongreparasjoner i tykkelse inntil 150 mm.

Ferdig utblandet masse må være plassert senest 40 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon.
Dersom det stilles krav til understøpsmasse med høyere fasthet, benyttes Mapefill N

Eksempler på bruk:
- Konstruksjonsmessig gjenoppbygging av armerte betongbjelker og søyler
- Understøpsarbeider og montering av betongelementer
- Understøpsarbeider ved montering av maskiner
- Understøpsarbeider av sviller og kranbaner
- Fuging av horisontale bevegelsesfrie

Teknisk:
Nonset 400 er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 - 3% avbinding.
Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer.
Mørtelen er meget lettflytende og krever tett forskaling.

H-varenr. 80406

NOBB-nr.

Legg produkt i handleliste
Til topp