Nonset 400 FF Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 400 FF Ekspanderende Boltemørtel

Frostsikker ekspanderende mørtel for understøp og betongreparasjoner.

Bruksområde:
Nonset 400 FF benyttes til alle typer understøp og betongreparasjoner i tykkelse inntil 150 mm ved temperaturer ned til -10°C. Ferdig utblandet masse må være plassert senest 30 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon.

Eksempler på bruk:
- Konstruksjonsmessig gjenoppbygning av armerte betongbjelker og søyler
- Understøpsarbeider og montering av betongelementer
- Understøpsarbeider ved montering av maskiner
- Understøpsarbeider av sviller og kranbaner
- Fuging av horisontale bevegelsesfri

Teknisk:
Nonset 400 FF er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 - 3 % før avbinding. Mørtelen
er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende
stoffer. Mørtelen er meget lettflytende og krever tett forskaling.

Nonset 400 FF inneholder tilsetninger som bevirker at sementen herder og massen ikke virker sprengende selv ved temperaturer ned til -10°C i underlag og luft.

H-varenr. 80400

NOBB-nr.

Legg produkt i handleliste
Til topp