Vi følger situasjonen tett

Vi følger situasjonen tett

Hansmark følger utviklingen og situasjonen rundt Corona-viruset tett. For å sikre at vi ivaretar våre ansatte, hindrer spredning, samt evner å betjene våre kunder gjennomfører vi preventive tiltak som er i tråd med retningslinjer og råd fra norske myndigheter både sentralt og lokalt.

Oppdatert informasjon per 16.03.21 vedr. smittesituasjonen i Viken fylke

Vi følger løpende retningslinjer og råd fra norske myndigheter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning samt kunne betjene våre kunder. Våre avdelinger er åpne for proffkunder. 

Oppdatert informasjon per 08.02.21 vedr smittesituasjonen i Bergen kommune

Vi følger nasjonale og regionale retningslinjer og påbud som er gitt i forbindelse med smittesituasjonen. Når det gjelder evt. andre pålegg som måtte komme, må vi være forberedt på dette, og følge pålagte restriksjoner.

 • Påbud om munnbind i butikk
 • De som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor
 • I tillegg videreføres tiltak som allerede er iverksatt

Oppdatert informasjon per 25.01.21 vedr smittesituasjonen på Østlandet

Vi følger regionale og nasjonale retningslinjer og påbud som gitt i forbindelse med smittesituasjonen. Når det gjelder evt. andre pålegg som måtte komme, må vi være forberedt på dette, og følge pålagte restriksjoner.

 • Påbud om munnbind i butikk
 • De som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor
 • I tillegg videreføres tiltak som allerede er iverksatt

Oppdatert informasjon til våre kunder per 04.01.21

Ettersom regjeringen har forlenget sine anbefalinger fortsetter Hansmark med de retningslinjene vi allerede har iverksatt. 

For våre ansatte gjelder følgende regler/tiltak:

 • Helst 2 meter avstand fra andre og sørg for god hånd- og hostehygiene.
 • Vi har innført hjemmekontor (ukentlig rullering) der det er praktisk mulig og eventuelle unntak vil bli gjennomført i henhold til enhver tids gjeldene regler og forskrifter.
 • Begrensning av innenlandsreiser, som anbefalt av myndighetene.
 • Våre ansatte er pålagt å følge gjeldende regler for innreisekarantene og eventuell bruk av unntaksregel blir gjennomført i henhold til enhver tid gjeldene regler og forskrifter.
 • Ved mistanke om smitte (symptomer som tungpusthet, feber, hoste): bli hjemme, kontakt din leder og det anbefales da av helsemyndighetene testing for Covid-19.
 • Kundekommunikasjon oppfordres til å primært gjennomføres via video, tlf og mail.
 • I fysisk møte med kunde skal selger vaske/sprite sine hender og holde 2 meter avstand. Selger bruker munnbind der kunde eller offentlige regler pålegger dette.

For våre kunder gjelder følgende regler/tiltak:

 • Bestilling av varer, samt avtale om henting, oppfordres til å tas via telefon/mail for å begrense fysisk besøk til absolutt minimum.
 • Vi oppfordrer våre selgere til å føre kundekommunikasjon via videokonferanse/tlf/mail
  • I fysisk møte skal selger vaske/sprite sine hender og holde 2 meter avstand. Selger bruker munnbind der kunde eller offentlige regler pålegger dette.
 • Kundebesøk på rigg eller andre innendørsfasiliteter avklares med selger og tilpasses lokale regler. Kundebesøk utendørs kan gjennomføres hvis kunde tillater det. Dette kan avklares på byggeplassen.
 • I våre butikklokaler henger vi opp informasjonsplakater om smittevern. Ved lokal anbefaling om bruk av munnbind, oppfordres kunder til å ha på dette i våre butikklokaler.

Vi oppfordrer alle parter til å ta nødvendige forhåndsregler i tråd med de rådene vi får fra myndighetene, og ber dere videreformidle denne informasjon til deres salgsavdeling snarest.

 

 

Til topp