Vi følger situasjonen tett

Vi følger situasjonen tett

Hansmark følger utviklingen og situasjonen rundt Corona-viruset tett. For å sikre at vi ivaretar våre ansatte, hindrer spredning, samt evner å betjene våre kunder gjennomfører vi preventive tiltak som er i tråd med retningslinjer og råd fra norske myndigheter både sentralt og lokalt.

Smitteverntiltak i Hansmark per 14.12.21

Vi følger nasjonale og regionale retningslinjer og påbud som er gitt i forbindelse med smittesituasjonen. Når det gjelder evt. andre pålegg som måtte komme, må vi være forberedt på dette, og følge pålagte restriksjoner.

  • Vi holder butikkene åpne, men hold avstand - minimum 1 meter. 
  • Vi har innført hjemmekontor der det er praktisk mulig og eventuelle unntak vil bli gjennomført i henhold til enhver tids gjeldende regler og forskrifter.
  • Bestilling av varer, samt avtale om henting, oppfordres til å tas via telefon/mail for å begrense fysisk besøk til absolutt minimum.
  • Kommunikasjon mellom selger og kunde skal gjennomføres via videokonferanse/tlf/mail. Eventuelle unntak vil bli gjennomført i henhold til enhver tids gjeldende regler og forskrifter. 
Til topp