Nonset 50 Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 50 Ekspanderende Boltemørtel

Ekspanderende sementbasert mørtel.
Benyttes til forankring og gysing av fjellbolter, tynne understøper, osv.

Nonset 50 er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1–3% før avbinding.
Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastiserende stoffer.

Frostfritypene (FF) inneholder også stoffer som bevirker at sementen herder og massen ikke virker sprengende selv ved temperaturer ned til -35C.
Nonset 50 SR er en variant som inneholder sulfat resistent sement.

Bruksområde:
For bolting (gysing), injeksjon, fuging samt understøpsarbeid i tykkelser fra 5–15 mm.
Nonset 50 og Nonset 120 har forskjellig maks. korn størrelser og ulikt vannbehov til de forskjellige anvendelsesområder.
Ferdig utblandet masse må være plassert senest 3/4 time etter blanding for ikke å tape ekspansjon.

DOKUMENTASJON:

XX

H-varenr. 80401

NOBB-nr.

Legg produkt i handleliste
Til topp