Nonset 120 FF Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 120 FF Ekspanderende Boltemørtel

Nonset 120 FF
Frostsikker, ekspanderende mørtel for forankring og understøp.

Bruksområde:
Nonset 120 FF benyttes til forankring av armeringsjern, fuging og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm ned til -10°C.
Ferdig utblandet masse må være lassert senest 40 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon.

Eksempler på bruk:
- Forankring av armeringsjern i betong og fjell
- Montering og mindre understøpsarbeider av betongelementer
- Fuging av horisontale bevegelsesfrie

Teknisk:
Nonset 120 FF er en sementbasert tørrmørtel som ekspanderer 1 - 3 % før avbinding.
Mørtelen er sammensatt av sement, velgradert sand, ekspanderende, stabiliserende og plastifiserende stoffer.

Nonset 120 FF inneholder tilsetninger som bevirker at sementen herder og massen ikke virker sprengende selv ved temperaturer ned til -10°C i underlag og luft.

H-varenr. 80408

NOBB-nr.

Legg produkt i handleliste
Til topp